Båndet

Sti skaber rekreative oplevelser i naturen

Sammen med en lang række lokale kræfter har vi taget aktiv del i etableringen af den knap 10 kilometer lange natursti Båndet mellem de tre østjyske byer Låsby, Galten og Skovby. Stien følger en nøje udtænkt rute og passerer blandt andet grillhytte, shelters og informationsskilte.

Målet med stien er at skabe rammen for rekreative oplevelser i landskabet og formidle historierne om forskellige steder i lokalområdet. Informationsskiltene fortæller blandt andet om de nærliggende landbrugsarealer og resterne af det gamle bane-tracé, som endnu kan ses i markerne langs sporet.

Som en del af projektet har vi sponseret en træbro til stien ved Låsby Station. Båndet færdiggøres i 2020 og blev skudt i gang med et åbningsarrangement med deltagelse af mere end 800 mennesker i 2019.

Projektdata

År: 2014-20
Længde: 9,6 km
Status: Delvist afsluttet