Byudvikling med hjertet

Cinatur er et østjysk udviklingsselskab, der skaber grønne byområder med plads til at bo, leve og arbejde.

Vi udvikler områder, som præges af mangfoldighed, fællesskab og adgang til naturen. Der skal være plads til alle, og vi lægger vægt på at skabe gode rammer både for livet imellem husene og livet inden for murstenene. Det gør vi bedst i et udviklingsfællesskab med inddragelse af beboere og brugere, hvilket sikrer det bedste projekt.

Navnet Cinatur er skabt som en sammenkobling af city og natur, for det er dét, vi går op i: At kunne skabe grobund for boliger, som giver adgang til alt det, en by repræsenterer af liv og aktiviteter, og samtidig åbner døren til naturen med dens ro, liv og årstidernes skiften. Målet er til enhver tid at skabe de optimale rammer for det levede liv.

Eller som vi siger: Byudvikling med hjertet.

Om historien

Cinatur er startet af Jørgen Baastrup Nielsen og er en videreudvikling af Skovby Nygaard ApS, der blev stiftet i 2010 som en del af opstarten på udstykningen af 50 hektar landbrugsjord i Galten-Skovby. Jorden tilhørte gården Skovby Nygaard, og derfor blev firmanavnet og byområdets navn Skovby Nygaard med en række boligområder med egne vejnavne.

Byområdet skulle siden blive til boliger og et godt sted at bo for flere hundrede mennesker. I dag er området bebygget på omkring to tredjedele af arealet og er dermed blevet hjemstedet for mange familier, som fortæller, at de bor på Skovby Nygaard – og det er lige præcis det, de gør. Derfor er det helt naturligt, at firmaet Skovby Nygaard ApS over tid ophører som firmanavn.

Skovby Nygaard er et sted, man bor, og ikke et firma.