Lokalplanområde Nord

Mangfoldigt boligområde med plads til alle

Lokalplanområde Nord er et kommende område med forskelligartede boliger i den østjyske bydel Skovby Nygaard i Galten vest for Aarhus. Nøgleordet for boligområdet bliver mangfoldighed, og området får boliger af alle typer, højder, tæthed og størrelser.

Den store variation i det skrånende terræn giver en mangfoldighed i oplevelser og oplevelsesrum, og de mange boligtyper giver plads til alle lige fra singler, seniorpar og små børnefamilier. Dermed bliver området perfekt til alle uanset alder og familiestørrelse.

Lokalplanområde Nord består af fire veje og centralt i området går den smukke Kirsebær Allé, der skaber et grønt parkstrøg mellem boligerne. Den grønne dimension understøttes af en direkte adgang til Skovby Nygaards grønne fællesområde Enghaven, som giver plads til alle former for rekreative udfoldelser.

Arkitektonisk ”nedtrappes” boligerne i deres højde og skala yderst mod Enghaven, så bebyggelsen passer ind i terrænet. De primære boligveje følger højdekurverne, og områdets boliger tilpasses med forskudte planer og niveauspring, ligesom en stor variation i materialer og tagformer opløser bebyggelsen i mindre dele.

Status: Maj 2020

Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune har i maj 2020 besluttet at igangsætte en forhøring for Lokalplanområde Nord.

Under forhøringen har offentligheden mulighed for at kommentere planerne, inden Skanderborg Kommune tager stilling til en igangsætning af en egentlig  lokalplanproces.

Selve lokalplanprocessen med høringer mv. forventes at strække sig langt ind i 2021.

Udviklingsplanen kan hentes her (PDF).

Projektdata

År: 2020-
Antal boliger: Ikke afklaret
Status: Under udvikling