Lokalplanområde Nord

Mangfoldigt boligområde med plads til alle

Lokalplanområde Nord er et kommende område med forskelligartede boliger i den østjyske bydel Skovby Nygaard i Galten vest for Aarhus. Nøgleordet for boligområdet bliver mangfoldighed, og området får boliger af alle typer, højder, tæthed og størrelser.

Den store variation i det skrånende terræn giver en mangfoldighed i oplevelser og oplevelsesrum, og de mange boligtyper giver plads til alle lige fra singler, seniorpar og små børnefamilier. Dermed bliver området perfekt til alle uanset alder og familiestørrelse.

Lokalplanområde Nord består af fire veje og centralt i området går den smukke Kirsebær Allé, der skaber et grønt parkstrøg mellem boligerne. Den grønne dimension understøttes af en direkte adgang til Skovby Nygaards grønne fællesområde Enghaven, som giver plads til alle former for rekreative udfoldelser.

Arkitektonisk ”nedtrappes” boligerne i deres højde og skala yderst mod Enghaven, så bebyggelsen passer ind i terrænet. De primære boligveje følger højdekurverne, og områdets boliger tilpasses med forskudte planer og niveauspring, ligesom en stor variation i materialer og tagformer opløser bebyggelsen i mindre dele.

Aktuel status

Den 25. august var der borgermøde om boligområdet, hvor offentligheden havde mulighed for at kommentere planerne, inden Skanderborg Kommune tager stilling til en igangsætning af en egentlig  lokalplanproces. Mange var mødt frem for at høre om planerne for området, og mødet bød på masser af gode spørgsmål og en stribe engagerede indlæg.

Fra Cinaturs side skal der lyde et tak for de mange inputs, som vi vil bruge i den videre udvikling af området. Og naturligvis stort tak til alle jer, der mødte frem for at give jeres besyv med!

I forlængelse af mødet har arkitekten udarbejdet en række visualiseringer, som illustrerer højderne på byggeriet set fra de forskellige delområder. Visualiseringerne kan ses her.

Selve lokalplanprocessen med høringer mv. forventes at strække sig langt ind i 2021.

Udviklingsplanen kan hentes her (PDF).
Se en video om Skovby Nygaard og det nye område her

Projektdata

År: 2020-
Antal boliger: Ikke afklaret
Status: Under udvikling